Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА

Нормування природокористування

Інформація щодо необхідності оформлення реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та проектів паспортів місць видалення відходів

Звертаємо увагу керівників юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що утворюють в своїй господарській діяльності відходи та/або мають місця видалення відходів (полігони, хвостосховища, тощо) на наступне.

Відповідно до п. 11 Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.1998р. №1360, та п. 14 Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. №1216, вищезазначені суб’єкти господарювання подають реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (РК ОУВ та ООУВ) та паспорти місць видалення відходів (МВВ) до обласних державних адміністрацій на затвердження. Крім того, вказаними Порядками передбачається надання облдержадміністраціям щорічних коригувань до таких реєстрових карт та паспортів.

Інформація щодо роботи відділу визначення рівнів антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Відповідно до Положення про Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 20.05.2013 р. № 193, (далі-Департамент), в період з 01.01.2014 по 01.07.2015 розглянуто та підготовлено до видачі, переоформлення, анулювання та видачі дублікатів документів дозвільного характеру у сфері спеціального водокористування, викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та поводження з відходами, розгляду та реєстрації звітів з інвентаризації витягів, розгляду реєстрових карт об’єктів утворення оброблення та утилізації відходів, проектів паспортів місць видалення відходів та реєстрації декларацій про відходи.
1 Назва документа екологічного характеру Підстава для розгляду Кількість виданих документів Основні зауваження щодо пакету документів,на підставі якого видається дозвільні документи екологічного характеру
2 Затвердження нормативів граничнодопустимого скидання забруднюючих речовин до водних об’єктів Водний кодекс України ст. 70 2014 рік – 53 проектів ГДС
2015 рік -11 проектів ГДС
3 Дозволів на спеціальне водокористування в разі використання води з водних об’єктів загальнодержавного значення Водного кодексу України ст. 48, 49, 50
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» ст. 17
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» ст. 38
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 року №321 «Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування»
2014 рік – 510 дозволів
2015 рік -216 дозволів
З З 01.01.2014 Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації видано 726 дозволів на спеціальне водокористування, з них 63% виданих на підставі першого звернення щодо отримання дозволу, решта після відповідного усунення виявлених зауважень.
Підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є:
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру. (В обґрунтуванні обсягів водокористування та водовідведення виявляються розбіжності та недостовірні показники)
4 Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 1. ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» (ст.3,11)
2. ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (ст. 4, 4-1)
3. ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» ст.20-4
4. ПКМУ від 13.03.2002 №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, повязаних з видачею дозволів на викиди…»
Видано 896 дозволів Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації видано 896 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з них 75 % виданих на підставі першого звернення щодо отримання дозволу, решта після відповідного усунення виявлених зауважень.

Підставами для відмови у видачі дозволу на викиди є: подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленимвичерпним переліком, виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей, негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Як правило надається неповна та недостовірна інформація в окремих розділах Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, допускаються помилки при встановленні граничнодопустимих викидів для стаціонарних джерел.

5 Дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

Декларація про відходи

1. ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» ст.20-4,
2. ЗУ «Про відходи» (ст. 20)
3. ЗУ «Про відходи» (ст. 1, ст. 17)
4. постанова Кабінету Міністрів України від 3.08.1998 № 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»
2014 р. – Зареєстровано декларацій на утворення відходів 696 шт.
2015 р.- зареєстровано декларацій на утворення відходів 521
Відповідно до статті 17 Закону України «Про відходи» (із змінами) суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов’язані мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, крім суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув не перевищує 1000. При цьому, згідно із статтею 1 вищезазначеного Закону України операціями поводження з відходами є збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів.
Разом з тим, на цей час триває опрацювання та затвердження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, порядку подання декларації про відходи та її форми», розміщеного на офіційному сайті Мінприроди www.menr.gov.ua
Зважаючи на викладене, видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами здійснюватиметься після прийняття вказаного проекту.
6 Прийняття відповідних рішень щодо зупинення їх дії або анулювання. Ст. 4-1 ЗУ «Про дозвільну систему»
Водний кодекс України ст. 55
Департаментом не анулювалися та не зупинялися дії дозволів
7 Паспорт МВВ Ст.28 Закону України «Про відходи»;
п.п. 5, 12, 14 Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998р. №1216
Прийнято 11 змін до паспортів МВВ Заходи по виконанню.
Департаментом направлено від 01.12.2014 року № 06.1-08.3/1300 запити до райдержадміністрації про необхідність наявності паспортів у власників місць видалення відходів (Полігони ТВП).
Розширена інформація публікується на сайті.
8 Реєстрація Звітів по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел Наказ Мінприроди України від 10.02.1995 №7, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.03.1995 №61/597 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» Зареєстровано 477 Звітів

Інформація щодо видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) здійснює видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для суб’єктів господарювання, об’єкт якого належить до другої або третьої групи.

Процедура з видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлена Порядком проведення та оплати робіт, пов`язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 (далі – Порядок).

Для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, суб`єкту господарювання необхідно здійснити наступні дії:

– провести інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел.

– розробити Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

– розмістити в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди. Повідомлення для подачі в ЗМІ обов`язково повинно містити короткий опис об`єкта, як джерела забруднення атмосфери, місцезнаходження об`єкта, адресу місцевої (обласної, районної) держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян, а також необхідно зазначати термін для надходження зауважень – 1 місяць.

Порядок проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів та зміст Звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел визначений Інструкцією про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, яка затверджена наказом Мінприроди України від 10.02.1995 №7 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15.03.1995 №61/597.

Роботи з проведення інвентаризації здійснюються суб’єктами господарювання самостійно, а в разі відсутності акредитованої лабораторії для виконання робіт з інвентаризації залучаються установи, організації та заклади, які мають атестат акредитації на проведення лабораторних досліджень.

Звіт по інвентаризації викидів із супровідним листом подається на реєстрацію до Департаменту.

Супровідний лист про реєстрацію Звіту по інвентаризації викидів на підприємстві суб`єкт господарювання готує у довільній формі на власному бланку за підписом керівника.

Розгляд матеріалів Звіту по інвентаризації викидів та його реєстрація здійснюється Департаментом у місячний термін, з дня надходження.

При оформленні документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами використовуються лише матеріали зареєстрованого Звіту по інвентаризації викидів для суб’єктів господарювання.

Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, готуються відповідно до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затвердженої наказом Мінприроди від 09.03.2006 № 108 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 29.03.2006 за 341/12215 (далі – Інструкція).

Суб’єкт господарювання для розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, може залучати установи, організації та заклади, яким Мінприроди надає право на розроблення цих документів.

Виконання робіт, пов’язаних з підготовкою документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, здійснюється на договірних засадах.

Заява про видачу дозволу на викиди та Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, у письмовій та в електронній формі (електронна типова форма XML схем) подаються дозвільному центру.

Заява про видачу документа дозвільного характеру оформлюється за формою, передбаченою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру».

Наголошуємо, що видача дозволу на викиди без врахування думки громадськості неможлива.

Прийом та видача документів дозвільного характеру в т. ч. дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, здійснюється сектором державних адміністраторів Київської обласної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, тел. 286-84-73.

Характерними недоліками при розробленні документів у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами є:

– порушення вимог Інструкції щодо оформлення, змісту та структури окремих розділів документів;

– методологічні помилки при встановленні граничнодопустимих викидів для стаціонарних джерел та по речовинах, які не підлягають регулюванню;

– умови, які встановлюються у дозволі на викиди та вимоги до неорганізованих джерел не конкретизовані з урахуванням відповідних виробничих процесів, а носять узагальнений характер.

За викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади відповідно до статті 33 ЗУ “Про охорону атмосферного повітря”, несуть відповідальність винні особи.

Треба зазначити притягнення до юридичної відповідальності, щодо осіб, винних у порушенні законодавства про охорону атмосферного повітря, може застосовуватися дисциплінарна, адміністративна, кримінальна та цивільно-правова (майнова) відповідальність.

Інформація щодо декларації про відходи

Декларація про відходи – документ, який згідно з Законом подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів в межах від 50 до 1000; показник загального утворення .

Форма декларації