Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА

Звернення громадян

Закон України “Про звернення громадян

Указ Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування


Інформація про роботу зі зверненнями громадян за І квартал 2017 року

Протягом І кварталу 2017 року до Департаменту надійшло 98 звернень громадян, з яких 74 – через електронну систему документообігу «АСКОД».

Звернення громадян були з питань:

– екологія та природні ресурси – 90;

– аграрна політика і земельні відносини – 1;

– діяльності органів місцевого самоврядування – 1;

– державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій – 1;

– інші – 5.

Всі звернення розглядаються відповідно до чинного законодавства України та в установлені строки.

Крім того, особистий прийом громадян проводиться (за попереднім записом) відповідно до наказу Департаменту: директором Департаменту – з вівторка по четвер та заступниками директора Департаменту – щовівторка та щочетверга.  


Інформація щодо стану розгляду звернень громадян у ІІІ кварталі 2016 рокуу ІI кварталі 2016 року

На виконання доручення від 03.03.2016 р. № 10-1 за підсумками розгляду на засіданні колегії Київської обласної державної адміністрації 26 лютого 2016 року питання  «Про роботу із звернення громадян, що надійшли на розгляд до Київської обласної державної адміністрації, та про виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 у 2015 році», повідомляємо наступне.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації проводить роботу щодо реалізації громадянами конституційного права на звернення. Департамент вживає заходи щодо поліпшення такої роботи, ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які порушуються громадянами перед органами виконавчої влади, усунення причин, що породжують скарги громадян, забезпечення відкритості і гласності діяльності місцевих органів влади.

Протягом  ІІІ кварталу 2016 року до Департаменту надійшло 136 звернень  громадян, в тому числі 2 колективних.

 Звернення громадян були з питань:

–            екологія та природні ресурси – 86;

–            аграрна політика і земельні відносини – 17;

–            державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій – 10;

–            інші – 24 звернення.

Відповідно до номенклатури справ Департаменту всі звернення, скарги  реєструються в Журналі реєстрації звернень, скарг громадян.

Звернення громадян (42) стосується питань несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ; 12 звернень громадян стосується питань законності будівництва та діяльності заводів; 10 – стану річок, ставків; 9 – щодо створення національних природних парків.

Всі звернення були розглянуті відповідно до чинного законодавства України та в установлені строки, питання, які не належать до компетенції Департаменту були направлені до відповідних органів.

Традиційним у роботі Департаменту є «прямий телефонний зв’язок».     Це дає можливість громадянам зберегти час, вирішити питання, що їх хвилюють, безпосередньо по телефону, або на особистій зустрічі з керівництвом. Особистий прийом громадян керівництвом Департаменту проводиться відповідно до наказу директора департаменту від 27.07.2016
№ 26-од «Про затвердження графіку проведення особистого прийому громадян керівництвом департаменту екології та природних ресурсів» у вівторок, середу, четвер. Всі звернення обліковуються в журналі особистого прийому у керівництва Департаменту.  За результатами розгляду звернень, що надійшли під час особистого прийому, до журналу вносяться відомості про прийняті рішення.

Протягом ІІІ кварталу 2016 року на особистому прийомі громадян у керівництва Департаменту побувало 83 громадянина. Зокрема:

–                     у директора  департаменту  – 40 громадян;

–                     у заступника директора департаменту – начальника управління регулювання стану навколишнього природного середовища –  9 громадян;

–                     у заступника директора департаменту – начальника управління екологічної безпеки – 34 громадянина.

Найбільша кількість звернень громадян на особистому прийомі (57) стосувались питання з отримання дозволів на спеціальне водокористування та на викиди, поводження з відходами, погодження декларацій; також на особистому прийомі обговорювалися питання співпраці (підписання договорів) з Департаментом, погодження наказів на полювання.

Всі звернення вирішено та надано роз’яснення в межах компетенції Департаменту.

Департамент вживає заходи щодо поліпшення роботи з питань звернення громадян, ґрунтовно та всебічно розглядає питання, які порушуються громадянами, усунення причин, що породжують заяви та скарги громадян, забезпечує відкритість і гласність діяльності Департаменту через оприлюднення на офіційному веб-сайті Департаменту відомостей про організацію роботи зі зверненнями громадян,  періодичним розглядом про стан роботи зі зверненнями громадян на оперативних нарадах у директора Департаменту та засіданнях колегії Департаменту.


Інформації щодо стану розгляду звернень громадян у ІI кварталі 2016 року

 

На виконання дорученнявід 03.03.2016 р. № 10-1 за підсумками розгляду на засіданні колегії Київськоїобласної державної адміністрації 26 лютого 2016 року питання «Про роботу іззвернення громадян, що надійшли на розгляд до Київської обласної державноїадміністрації, та про виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого2008 року № 109/2008 у 2015 році», повідомляємо наступне.
Відповідно до вимогКонституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу ПрезидентаУкраїни від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантуванняконституційного права на звернення до органів державної влади та органівмісцевого самоврядування», департамент екології та природних ресурсів Київськоїобласної державної адміністрації проводить роботу щодо реалізації громадянамиконституційного права на звернення. Департамент вживає заходи щодо поліпшеннятакої роботи, ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які порушуютьсягромадянами перед органами виконавчої влади, усунення причин, що породжуютьскарги громадян, забезпечення відкритості і гласності діяльності місцевихорганів влади.
Протягом ІІ кварталу 2016 року до Департаменту надійшло35 звернень громадян, в тому числі 1колективне.
Звернення громадян були з питань:
– екологія та природні ресурси – 15;
– аграрна політика і земельні відносини – 6;
– державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій–2;
– інші – 12 звернення.
Відповідно дономенклатури справ Департаменту всі звернення, скарги реєструються в Журналі реєстрації звернень, скарггромадян.
Звернення громадян (4)стосується питань законності вирубки лісу, дерев. Департаментом наданороз’яснення про те, що до повноважень Департаменту входить погодження напроведення санітарно-оздоровчих заходів у лісових насадженнях виключно натериторії природно-заповідного фонду, згідно санітарних правил у лісах Українита направлено вищезгадані звернення до Державної екологічної інспекції уКиївській області; 3 звернення громадян стосується питань погодження виділенняу довгострокове тимчасове користування землі, лісових ділянок.
Всі звернення булирозглянуті відповідно до чинного законодавства України та в установлені строки,питання, які не належать до компетенції Департаменту були направлені довідповідних органів.
Традиційним у роботі Департаментує «прямий телефонний зв’язок». Це даєможливість громадянам зберегти час, вирішити питання, що їх хвилюють,безпосередньо по телефону, або на особистій зустрічі з керівництвом. Особистийприйом громадян керівництвом Департаменту проводиться відповідно до наказудиректора департаменту від 23.10.2014 № 19-од «Про особистий прийом громадянкерівництвом Департаменту в вівторок, середу, четвер. Всі звернення обліковуються в журналі особистого прийому у керівництваДепартаменту. Зарезультатами розгляду звернень, що надійшли під час особистого прийому, до журналу вносяться відомості про прийняті рішення.
ПротягомІІ кварталу 2016року на особистому прийомі громадяну керівництва Департаменту побувало 15 громадян. Зокрема:
– у директора департаменту – 8 громадян;
– у заступника директора департаменту – начальникауправління регулювання стану навколишнього природного середовища – 1 громадянин;
– у заступника директора департаменту – начальникауправління екологічної безпеки – 6 громадян.
Найбільша кількістьзвернень громадян на особистому прийомі (7) стосувались питання з отриманнядозволів на спеціальне водокористування та на викиди, поводження з відходами;(5) – питань співпраці з Департаментом в розробці наукових обґрунтуваньстворення територій і об’єктів природно-заповідного фонду на територіїКиївської області питання. Керівництвом Департаменту підтримано та вирішено всіпитання співпраці та взаємодії з вищезгаданими громадянами та організаціями.
На особистому прийомі обговорювалисяпитання проходження практики у Департаменті. За результатами яких булипідписані договори про проходження практики.
Всі звернення вирішено та надано роз’яснення в межах компетенції Департаменту.
Департаментвживає заходи щодо поліпшення роботи з питань звернення громадян, ґрунтовно тавсебічно розглядає питання, які порушуються громадянами, усунення причин, щопороджують заяви та скарги громадян, забезпечує відкритість і гласністьдіяльності Департаменту через оприлюднення на офіційному веб-сайті Департаментувідомостей про організацію роботи зі зверненнями громадян, періодичним розглядом про стан роботи зізверненнями громадян на оперативних нарадах у директора Департаменту тазасіданнях колегії Департаменту.


Інформації щодо стану розгляду звернень громадян у І кварталі 2016 року

 

На виконання доручення від 03.03.2016 р. № 10-1 за підсумками розгляду на засіданні колегії Київської обласної державної адміністрації
26 лютого 2016 року питання  «Про роботу із звернення громадян, що надійшли на розгляд до Київської обласної державної адміністрації, та про виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 у
2015 році», повідомляємо наступне.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року
№ 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації проводить роботу щодо реалізації громадянами конституційного права на звернення. Департамент вживає заходи щодо поліпшення такої роботи, ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які порушуються громадянами перед органами виконавчої влади, усунення причин, що породжують скарги громадян, забезпечення відкритості і гласності діяльності місцевих органів влади.

Протягом  І кварталу 2016 року до Департаменту надійшло 34 звернення  громадян, в тому числі 7 колективних.

 Звернення громадян були з питань:

–       екологія та природні ресурси – 14;

–       аграрна політика і земельні відносини – 2;

–       державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій –2;

–       інші – 16 звернення.

Відповідно до номенклатури справ Департаменту всі звернення, скарги  реєструються в Журналі реєстрації звернень, скарг громадян.

Найбільша кількість звернень громадян (14) стосується видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування, відходи. На вищезазначені звернення Департаментом підготовлені листи роз’яснення стосовно законності видачі дозволів та порядку оформлення документів дозвільного характеру згідно з внесеними змінами в чинне законодавство України; 4 звернення громадян стосується питань законності вирубки лісу, дерев. Департаментом надано роз’яснення про те, що до повноважень Департаменту входить погодження на проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісових насадженнях виключно на території природно-заповідного фонду, згідно санітарних правил у лісах України та направлено вищезгадані звернення до Державної екологічної інспекції у Київській області.

Всі звернення були розглянуті відповідно до чинного законодавства України та в установлені строки.

         Традиційним у роботі Департаменту є «прямий телефонний зв’язок».     Це дає можливість громадянам зберегти час, вирішити питання, що їх хвилюють, безпосередньо по телефону, або на особистій зустрічі з керівництвом. Особистий прийом громадян керівництвом Департаменту проводиться відповідно до наказу директора департаменту від 23.10.2014
№ 19-од «Про особистий прийом громадян керівництвом Департаменту в вівторок, середу, четвер. Всі звернення обліковуються в журналі особистого прийому у керівництва Департаменту.  За результатами розгляду звернень, що надійшли під час особистого прийому, до журналу вносяться відомості про прийняті рішення.

Протягом І кварталу 2016 року на особистому прийомі громадян у керівництва Департаменту побувало 51 громадянин. Зокрема:

–         у директора  департаменту  (Циби В.В.) – 32 громадянина;

–         у заступника директора  департаменту  (Кот  І.П.) –  11 громадян;

–         у заступника директора департаменту (Андрущенко А.В.) – 8 громадян.

         Найбільша кількість звернень громадян на особистому прийомі (9) стосувались питань співпраці з Департаментом в розробці наукових обґрунтувань створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду на території Київської області; (9) – питання з отримання дозволів на спеціальне водокористування та на викиди, поводження з відходами. Керівництвом Департаменту підтримано та вирішено позитивно всі питання співпраці та взаємодії з вищезгаданими громадянами та організаціями.

         На особистому прийомі обговорювалися питання проходження практики у Департаменті. За результатами яких були підписані договори про проходження практики.

           Всі звернення вирішено позитивно та надано роз’яснення в межах компетенції Департаменту.

Департамент вживає заходи щодо поліпшення роботи з питань звернення громадян, ґрунтовно та всебічно розглядає питання, які порушуються громадянами, усунення причин, що породжують заяви та скарги громадян, забезпечує відкритість і гласність діяльності Департаменту через оприлюднення на офіційному веб-сайті Департаменту відомостей про організацію роботи зі зверненнями громадян,  періодичним розглядом про стан роботи зі зверненнями громадян на оперативних нарадах у директора Департаменту та засіданнях колегії Департаменту.

Довідка
про стан розгляду звернень громадян у 2015 році

Діяльність департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації щодо розгляду звернень громадян здійснюється згідно Конституції України, Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та інших законодавчих актів.

Прийом, облік та контроль за розглядом звернень громадян знаходиться на постійному контролі керівництва Департаменту.

Усі пропозиції, заяви і скарги, що надходять до Департаменту реєструються у день їх отримання. Реєстрація та облік звернень громадян здійснюється у відповідності до вимог Інструкції з організації роботи щодо розгляду звернень громадян, затвердженої розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 10.10.2006 № 829.

Аналіз щодо надходження звернень до Департаменту у 2015 році показав, що спостерігається тенденція збільшення їх кількості. Так, протягом звітнього року до Департаменту надійшло – 167 звернень громадян, з них колективних звернень надійшло – 13 та 1 повторне. Всі звернення розглянуті у визначений законом термін, заявників поінформовано письмово.

Основні питання, з якими звертались громадяни у звітному періоді, характеризуються таким чином:

– екологія та природні ресурси – 105;

– аграрна політика і земельні відносини – 9;

– державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій – 15;

– інші – 38.

За результатами розгляду звернень громадянам надаються обґрунтовані, вичерпні відповіді та роз’яснення в терміни визначені чинним законодавством. Одним з основних завдань Департаменту залишається своєчасне реагування на проблемні питання порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що породжують їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань та вжиття заходів щодо подальшого упередження скарг.

Департамент у своїй практичній діяльності намагається підвищувати рівень організації роботи із зверненнями громадян, поліпшувати умови реалізації конституційного права громадян на звернення до службових осіб, удосконалювати організацію розгляду порушених у зверненнях питань, підвищувати відповідальність керівників відділів та спеціалістів за належний їх розгляд.

Відповідно до п.6 ст.1 Указу у Департаменті здійснюється постійний контроль за організацією роботи посадових та службових осіб із зверненнями громадян.

У Департаменті затверджено графік особистого прийому громадян керівництвом, ведеться книга обліку звернень громадян, працює пряма телефонна лінія.

Відповідно до п.п. 4-5 ст. 1 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 особлива увага приділяється розгляду звернень пільгової категорії громадян, яким присвоєно звання „Мати-героїня”, Герой Радянського союзу, Герой Соціалістичної Праці, Герой України, інвалід Великої Вітчизняної війни.

Також, відповідно до розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 09.10.2015 № 390 Департаментом проведено роботу щодо забезпечення першочергового, всебічного, оперативного, результативного розгляду звернень учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції. Особлива увага приділяється термінам та якості відповідей за результатами розгляду звернень.

Звернення громадян, що надійшли протягом 2015 року розглянуті та надані відповідні відповіді у межах компетенції Департаменту.

Протягом 2015 року на особистому прийомі громадян у керівництва Департаменту побувало 139 громадянин.

Зокрема:

– у директора департаменту (Циби В.В.) – 40 громадянин;

– у заступника директора департаменту (Кот І.П.) – 28 громадян;

– у заступника директора департаменту (Андрущенко А.В.) – 71 громадян.

Найбільша кількість звернень громадян на особистому прийомі (38) стосувалась питань поводження з твердими побутовими відходами, процедури видачі дозволі на спецводокористування, звітів по інвентаризації забруднюючих речовин.

Велика кількість звернень громадян на особистому прийомі (17) стосувалась питань екомережі Київської області, організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, депопуляції тварин.

Значна кількість звернень громадян на особистому прийомі (10)  стосувались питань працевлаштування та стажування у Департаменті.

Всі звернення вирішено позитивно та надано роз’яснення у межах компетенції Департаменту.

Наказ
про організацію роботи зі зверненнями громадян у департаменті